Atatürk Üniversitesi Genel Sekreteri Başkanlığında Kurum İdari Kurul Toplantısını Gerçekleştirdik


191 | 27.11.2019
| |

Atatürk Üniversitesi Kurum İdari Kurulu toplantısı Yetkili sendika olarak, Eğitim Bir Sen ve Atatürk Üniversitesi yetkililerince imzalandı. Üniversite akademik ve idari kadrosunun sorunlarının değerlendirildiği ve önemli kararların alındı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU 2019/2 TOPLANTISI GÜNDEME ALINMASI ÖNERİLEN MADDELER

1-Görevde Yükselme sınavının üzerinden 1 yıldan fazla bir zaman geçmiş olup, Yeniden görevde yükselme sınavının açılması ile ilgili çalışmaların başlatılması

2-Görevlendirme usulü ile farklı birimlerde çalışanların kadrolarının çalıştığı birime aktarılma çalışmasının devam edilmesi.

3-Yapılacak Unvan Değişikliği sınav mülakatının teorik ve uygulamalı olarak yapılması.

4- İdari Personelimiz yaptıkları görevlere göre ( Döner-Sermaye Sistemi, İhale mevzuatı, ÜBYS, 657 Sayılı Kanun, Taşınır Kayıt, HYS , E-Bütçe v.b. ) her branşa uzman kişilerce uygulamalı seminer verilmesinin sağlanması.

5-Rektörlüğe bağlı birimlerde çalışan memur kadrolu personellerden bilgisayar kullananlara VHKİ veya Bilgisayar İşletmeni kadrosu verilmesi. Diğer fakülte ve yüksekokullarda boş bulunan VHKİ ve Bilgisayar İşletmeni kadrolarının doldurulmasının sağlanması için yazılı talimat gönderilmesi.

6-Bazı birimlerde yardımcı hizmetli kadrosunda ki memurlar temizlik işlerinde çalıştırılırken taşerondan işçi kadrolarına geçen temizlik işçisinin temizlik işlerinde çalıştırılması ile ilgili durumunun düzeltilmesi için çalışma yapılması.

7-Açık Öğretim Fakültesince görevlendirilen kurye görevlerinin tüm idari personelin hepsinin görev aldıktan sonra ikinci bir kez görev verilmesinin sağlanması.

8-Personel servislerinde kalabalıktan kaynaklanan sıkışıklığı giderme çalışmasının yapılması.

9- Konukevi yemekhanesinde olduğu gibi, merkezi personel yemekhanesinde de yemek çeşitliliğinin arttırılarak, alternatif yemek verilmesinin sağlanması.

10- Yemek ücretleri ile ilgili çalışan personellerin ödediği katkı payı belirlenirken;  “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği Madde 4 – (1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.” Denilmekte olup; yönetmelik maddesine uygun olarak fiyat artışlarının  sağlanması.

11-Üniversite imkanları doğrultusunda; Oltu Beşeri Bilimler Fakültesi, Yer Bilimleri Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünde çalışan Akademik ve İdari personel için,   Oltu Merkezden Fakülte ve Yüksek Okula  araç servis hizmetinin verilmesi.

12-Sıhhi Tesisat,  Isı santrali, Motor, Elektrik, Mobilya Makine tamiri  v.b , meslek gruplarda çalışan teknik ve idari personellerin Devlet memurları Giyecek Yardımı Dışında  iş özelliklerine göre  yılda en az bir defa olmak üzere “Önlük tulum ve ayakkabı” giyecek temin edilmesi.

13- Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Personeli, Motor, Mobilya, Elektrik, Isı santralinde çalışan Teknik ve İdari Personellerin çalıştıkları fazla mesailerinin karşılığında mesai ücretinin ödenmesi

Sendikamız her kademede görev yapan eğitim çalışanlarının mali, sosyal ve diğer özlük haklarına yönelik yaşanan sıkıntıları maddeler halinde sıralamış ve çözüme kavuşturulması yönünde karara bağlanmasını ve bu kararların uygulanmasını talep etmektedir.

 

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top