Erzurum 1 Şubesi

İşyeri Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısını Gerçekleştirdik

 

Eğitim Bir Sen Erzurum 1 Nolu şube olarak 6. sını Trabzon'da icra ettiğimiz,  İşyeri Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısına Genel Başkan Yardımcımız Muammer KARAMAN' da katıldı

Toplantıda iş yeri temsilcilerine hitap eden Şube Başkanımız Hüsrev YAŞA, Yaptığı konuşmada, işyeri temsilcilerinin teşkilatın iletişim köprüsü olduğunu ifade ederek  "Hak ve adalet, emek ve ekmek, özgür millet ve adil devlet için mücadele veriyoruz. Eğitim-Bir-Sen imzasıyla elde edilen haklar da tarihe gömdüğümüz yasaklar da tarihin kaydı altındadır.''

Eğitim-Bir-Sen, medeniyet ve irfan havzamızın tertemiz kaynaklarından beslenen şair, yazar, mütefekkir Mehmet Akif İnan ve dava arkadaşlarının samimi, fedakâr öncülüğüyle, mesleki dayanışma ve eğitim meselelerine çözüm arayışlarının yanı sıra medeniyetimizin unutturulmak istenen değerlerini tekrar canlandırmak amacıyla kurulmuştur.

Eğitim-Bir-Sen, hak ve özgürlüklerin teminat altında olduğu, her alanda kalkınmış, eğitimi maarif davası edinmiş, manevi iklimimizin teminatı hâline getirmiş, müreffeh bir Türkiye hayali ile yola çıkan bu erdem ve iyilik hareketinin örgütlü gücü olarak 30 yılı geride bırakmıştır. Dile kolay; hak, adalet, emek ve özgürlük mücadelesi ile geçen 30 yıl!

Tarihî kök bağları, oturmuş geleneği ile kurumsal yapısını tamamlayan sendikamızın faaliyet alanı, geldiğimiz aşamada ülke sınırlarını aşarak iklimleri kateden, gürül gürül akan bir nehre dönüşmüştür

Eğitim Bir-Sen olarak yeni başarıların ve dönüşümlerin peşinde olduğumuzu,  hem kamu görevlileri sendikacılığında değişiklikler yapmak hem de kamu görevlilerinin refahını artırmak için daha çok çalışmak, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konusunun çözüme kavuşturulması,

4688 sayılı Kanun’un değişmesi; ehliyet, liyakat ve kariyer sisteminin eksiksiz bir şekilde tesis edilmesi, bayram ikramiyesinin tüm kamu görevlilerine verilmesi, kılık ve kıyafet dayatmasının son bulması, vergi matrahlarının yeniden düzenlenmesi, Anayasa değişikliği gibi konularda daha fazla çaba göstermenin gayreti içerisinde olmalıyız.

6. dönem Toplu Sözleşme ile karara bağlanan 3600 ek gösterge ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan ikinci toplantıda ek göstergelere yönelik düzenlemenin bütün kamu görevlilerini kapsaması ve tazminat yansıtma oranlarına ilişkin adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini,

Memur Sen’in temel yaklaşımı, ek göstergenin genel idare hizmetleri, ek göstergesiz memurlar, Fakülte ve Yüksekokul Sekreterleri, Şube Müdürleri Şefler avukatlar, teknik hizmetler sınıfı dâhil bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve emekli aylığı ile ikramiyelerin artırılmasını sağlamak” talebini bakanlığa yenilemiştir.

Birlikteliğimiz bereketli olsun. Bu yolda olmak kadar, yolu sizlerle omuz omuza yürümektir asıl önemli olan. Gücümüz; kalbimizi, aklımızı, heyecanımızı, hayallerimizi bir araya getiren örgütlülüğümüzdür. Örgütlü gücümüzle emeğin, bilginin, onurun, özgürlüğün teminatıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, toplantımızın ülkemiz, milletimiz, eğitim camiamız ve sendikamız için hayırlı olmasını diliyor,Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum dedi

 

   Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcımız Muammer KARAMAN,  Şubemizin düzenlediği ‘Teşkilat Eğitimi Buluşması’na katıldı.

   Sendikal çalışmalara, 28 Şubat ve 15 Temmuz süreçlerine yaşanan zulümleri, 3600 ek gösterge ve toplu sözleşme süreci ve sonrasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Muammer KARAMAN,  Eğitimciler Birliği Sendikası, sivil toplum kuruluşu olarak, Öncelik üyelerinin olmak üzere,  genel olarak tüm kamu görevlilerinin; onurlu, huzurlu ve mutlu şekilde çalışabileceği; özgür, adil, katılımcı, plânlı ve kaliteli çalışma ortamına kavuşmasının sağlanmasını, temel insan hakları ilkelerine dayanan katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği iyi eğitim, eğitimli sendikalı, güçlü memur ve adil bir dünya için çalıştıklarını, mücadele ettiklerini kaydederek, “İşyeri temsilcisi, sendikanın o ildeki gücünü ya da zayıflığını belirleyen kişidir. Bir anlamda sendikanın en ön cephedeki neferidir.  bu sebeple Teşkilat eğitimine  çok önemsiyoruz” dedi.

 

 

Açılış konuşmalarından sonra;  “Formatör Eğitimi” ne başlandı. Şube Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)  Erdal SAĞLAM “ Dünyada ve Türkiye’de Sendikacılık Tarihi süreci, İşyeri Temsilcilerinin görev ve sorumluluklarını'' anlattı.